top of page
831691615_122663cfae176_edited.jpg

TOTAALZORG

Uw droom is onze missie:
Zolang mogelijk thuis blijven!

Hoe kunnen wij uw droom verwezenlijken?

Een droom voor meer en meer mensen is om zolang mogelijk thuis te blijven wonen ondanks hun lichamelijke of psychische beperkingen.

 

Deze, "jouw", droom willen en kunnen wij met ons zorgteam verwezenlijken wanneer er nood is aan verzorging en zorg in het algemeen.
Daardoor moet je niet overstappen naar een rust- en verzorgingstehuis in de buurt.

Waarom willen meer mensen de dag van vandaag langer thuis blijven?

 • We blijven langer zelfstandiger waardoor we gelukkiger zijn.

 • We blijven in ons gekende en vertrouwde omgeving (moeten geen afscheid nemen).

 • De kost is veel lager dan in een rusthuis of woon-zorgcentrum.

 • Je kan zelf keuze maken wat betreft uw huis en zorg.

Maar er zijn soms nadelen aan het langer thuisblijven verbonden, zoals:

 • Er bestaat kans dat de eenzaamheid toeneemt

 • Je beroep moet doen op familie, buren, .. bij hulp

 • Dat de nodige zorg niet of nauwelijks aanwezig is

 

Op vandaag de dag is er al heel veel mogelijk om thuis te blijven en ondersteuning te krijgen op vele vlakken. Dit is iets wat veel mensen niet meteen weten. Daarom willen we met ons zorgteam daarop inzetten om uw droom waar te maken. 

 

Wanneer we zien dat iemand meer nood heeft aan zorg, gaan we samen met de patiënt en/of familie zoeken naar een gepaste oplossing.

Of indien u graag toch zou thuisblijven maar nog geen zorg op maat hebt, kan je ons altijd contacteren. We stellen de nodige zorg op punt en samen zoeken we aan de hand van een gesprek naar gepaste oplossingen voor de grootste noden/problemen. Een zorg op maat van de patiënt wordt opgestart na het gesprek.

Maar wat houdt zorg op maat van de patiënt in?

 

Zorg op maat van de patiënt

Vaak merken we op dat de dagelijkse verpleegkundige zorg niet voldoende is voor de patiënt. 
Daarom bieden wij als zorgteam informatie en oplossingen aan zodanig dat er meer zorg aanboden wordt afgestemd aan de noden van de patiënt.

Daarbij gaan onze sterke punten van ons zorgteam gaan inzetten. 

 • Persoonlijk en direct contact met Heleen of Bart

 • Goede en directe communicatie 

 • 7/7 en 24u/24u bereikbaar

 • Huisbezoeken op tijd en afgestemd naar uw andere zorgen

 • Continue zorg het volledige jaar

 • Flexibiliteit van ons team

 • Persoonlijke en kwalitatieve zorg, afwerking en nazorg

 • Specialisaties aan referentie verpleegkundigen: wondzorg, stomazorg, diabetes, dialyse, psychiatrie, …

Hoe kunnen wij inspelen op de noden van de patiënt?

Na ons gesprek spreken we verder af met de andere zorgverleners. 

Bijvoorbeeld we nemen contact op met of geven gegevens door van onder andere: 

 • familie

 • huisarts

 • ondersteunende begeleiding van gehandicaptenservices 

 • mantelzorgers

 • paramedische disciplines (kinesitherapeuten, diëtiste, podologe, apothekers, ... )

 • gezins- en bejaardenhulp

 • maaltijden aan huis

 • poetshulp

 • thuishulpmiddelen

 • ... 

bottom of page